Mersin Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
eslerin aralarindaki borclar

Evlilik birliği toplum açısından önem taşır. Bu birliğin sağlıklı işleyişi kamu düzeni için önemlidir.  Bunun yanında evlilik birliği içerisinde karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar bulunur. Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusunda hukuk kuralları aracılığı ile bazı düzenlemelere gidildiği görülür. Mal rejimi olarak adlandırılan uygulama eşler arasındaki borçların muaccel olmasına engel değildir. Borcun ödenmesi durumu borçlu eşi evlilik birliği açısından sıkıntıya sokacaksa bu durumda eşin ödeme için süre istemesi mümkündür. Aile Mahkemesi aracılığı ile yapılacak müracaatlarda borçlu eş mahkemeden süre talep edebilir.

Bu tür bir istekte bulunan eşin durumu hâkim tarafından dikkate alındığında bazı hallerde eşten güvence göstermesi de talep edilebilir. Evlilik birliği sürerken eşler arasında ortaya çıkabilecek icra takibi konusunda bir yasak bulunmamaktadır. Alacaklı olan eşin borçlu olan eşten alacağını tahsil edebilmesi için icra takibi başlatmasında bir sakınca olmamaktadır.

Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar

Evlilik birliği sürerken ortaya çıkabilecek durumlardan biri de Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar ile ilgilidir. Alacaklı eşin borçlu olan eşe icra takibi başlatabilmesi söz konusu olurken bu işlem evlilik birliğinin sürdüğü sırada yapılabilir. Borcun ortaya çıkışı evlilik birliği sürerken olabileceği gibi evlilik öncesinde de mümkündür. Evlilik birliğinin sürdürülmesi esasından hareket edileceği için borcun ödenmesi durumunun evlilik birliğini tehlikeye sokma ihtimali karşısında ise borçlu eşe ödeyebileceği oranda bir süre tanınması mümkündür. Hâkimin bu konuda takdir yetkisi bulunur.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusu için evlilik birliği sürerken cebri icra yasağının olmadığı görülür. Eşler arasında ortaya çıkabilecek bu tür durumlar karşısında hâkim borçlu eşe evlilik birliğine zarar gelmemesi adına süre tanıyabilir. Bu uygulama sırasında hâkimin alacaklı eşin menfaatlerini korumaya yönelik olarak da tedbir alması mümkündür. Bu durumda da alacağın teminat altına alınması için borçlu eşten güvence göstermesi talep edilebilir. Borçlu eş kendisine süre verilmesini talep edeceği zaman Aile Mahkemesi’ne dava açması gerekir. Erteleme hakkı yalnızca borçlu eşe tanınan bir haktır. Erteleme cebri icra işlemlerini durdurmaktadır.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ?

Evlilik birliği sırasında yapılan borçların borç sahibini etkilemesi söz konusu olur. Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? Merak edilen bir konudur. Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar söz konusu olduğunda ise borçlu eşin borcu erteleme talebi karşısında hâkimin bazı kriterleri dikkate aldığı görülür. Buna göre evlilik birliğinin devam etmesi önemsendiğinden dolayı borçlu eşin borcun ertelenmesi talebi dikkate alınır. Borçlu eş Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak sureti ile borcun ertelenmesini isteyebilir. Hâkim alacaklı eşin menfaatlerini korumayı gerekli gördüğüne ise borçlu eşten teminat göstermesini talep edebilecek olan taraftır. Eşler arasındaki evlilik birliğinin sürüyor olması ise icra takibi başlatma konusuna engel teşkil etmemektedir. Kişilerin mal varlıklarına yönelik olarak bağış yapması durumunda bilmek isteyebilecekleri çeşitli konular olur. Bağışlamadan Dönme Nedir ? Merak edildiğinde ise taşınmazlara ilişkin tapu iptal ve tescil davalarından söz etmek gerekir. Bu tür davalar açılırken koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Öncelikle şekil şartına uygun olarak hazırlanan evraklar üzerinden bağış yapılması mümkün olur. Yazılı hazırlanmış sözleşmelerin hukuki bir değeri bulunurken bağışlayan geri alma hakkını resmî belgeler sayesinde kullanabilmektedir. Bağışlamadan dönme davası açılacağı zaman geri alma sebebinin öğrenilmesinin ardından bir yıllık süre içerisinde dava açılması zorunludur.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar

Evlilik birliği toplum açısından önem taşır. Bu birliğin sağlıklı işleyişi kamu düzeni için önemlidir.  Bunun yanında evlilik birliği içerisinde karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar bulunur. Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusunda hukuk kuralları aracılığı ile bazı düzenlemelere gidildiği görülür. Mal rejimi olarak adlandırılan uygulama eşler arasındaki borçların muaccel olmasına engel değildir. Borcun ödenmesi durumu borçlu eşi evlilik birliği açısından sıkıntıya sokacaksa bu durumda eşin ödeme için süre istemesi mümkündür. Aile Mahkemesi aracılığı ile yapılacak müracaatlarda borçlu eş mahkemeden süre talep edebilir.

Bu tür bir istekte bulunan eşin durumu hâkim tarafından dikkate alındığında bazı hallerde eşten güvence göstermesi de talep edilebilir. Evlilik birliği sürerken eşler arasında ortaya çıkabilecek icra takibi konusunda bir yasak bulunmamaktadır. Alacaklı olan eşin borçlu olan eşten alacağını tahsil edebilmesi için icra takibi başlatmasında bir sakınca olmamaktadır.

Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar

Evlilik birliği sürerken ortaya çıkabilecek durumlardan biri de Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar ile ilgilidir. Alacaklı eşin borçlu olan eşe icra takibi başlatabilmesi söz konusu olurken bu işlem evlilik birliğinin sürdüğü sırada yapılabilir. Borcun ortaya çıkışı evlilik birliği sürerken olabileceği gibi evlilik öncesinde de mümkündür. Evlilik birliğinin sürdürülmesi esasından hareket edileceği için borcun ödenmesi durumunun evlilik birliğini tehlikeye sokma ihtimali karşısında ise borçlu eşe ödeyebileceği oranda bir süre tanınması mümkündür. Hâkimin bu konuda takdir yetkisi bulunur.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusu için evlilik birliği sürerken cebri icra yasağının olmadığı görülür. Eşler arasında ortaya çıkabilecek bu tür durumlar karşısında hâkim borçlu eşe evlilik birliğine zarar gelmemesi adına süre tanıyabilir. Bu uygulama sırasında hâkimin alacaklı eşin menfaatlerini korumaya yönelik olarak da tedbir alması mümkündür. Bu durumda da alacağın teminat altına alınması için borçlu eşten güvence göstermesi talep edilebilir. Borçlu eş kendisine süre verilmesini talep edeceği zaman Aile Mahkemesi’ne dava açması gerekir. Erteleme hakkı yalnızca borçlu eşe tanınan bir haktır. Erteleme cebri icra işlemlerini durdurmaktadır.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ?

Evlilik birliği sırasında yapılan borçların borç sahibini etkilemesi söz konusu olur. Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? Merak edilen bir konudur. Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar söz konusu olduğunda ise borçlu eşin borcu erteleme talebi karşısında hâkimin bazı kriterleri dikkate aldığı görülür. Buna göre evlilik birliğinin devam etmesi önemsendiğinden dolayı borçlu eşin borcun ertelenmesi talebi dikkate alınır. Borçlu eş Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak sureti ile borcun ertelenmesini isteyebilir. Hâkim alacaklı eşin menfaatlerini korumayı gerekli gördüğüne ise borçlu eşten teminat göstermesini talep edebilecek olan taraftır. Eşler arasındaki evlilik birliğinin sürüyor olması ise icra takibi başlatma konusuna engel teşkil etmemektedir. Kişilerin mal varlıklarına yönelik olarak bağış yapması durumunda bilmek isteyebilecekleri çeşitli konular olur. Bağışlamadan Dönme NedirMerak edildiğinde ise taşınmazlara ilişkin tapu iptal ve tescil davalarından söz etmek gerekir. Bu tür davalar açılırken koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Öncelikle şekil şartına uygun olarak hazırlanan evraklar üzerinden bağış yapılması mümkün olur. Yazılı hazırlanmış sözleşmelerin hukuki bir değeri bulunurken bağışlayan geri alma hakkını resmî belgeler sayesinde kullanabilmektedir. Bağışlamadan dönme davası açılacağı zaman geri alma sebebinin öğrenilmesinin ardından bir yıllık süre içerisinde dava açılması zorunludur.

Eşler Birbirine İcra Takibi Yapabilir Mi?

Alacaklı eşin borçlu olan eşe icra takibi başlatabilmesi söz konusu olurken bu işlem evlilik birliğinin sürdüğü sırada yapılabilir.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? 

Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

2 Comments
  • Ali kaya
    11:27 AM, 17 Ekim 2023

    Evli bir adama borç verdim o borcu verirken hanımı da yanındaydı ve ben borcu vermeden önce A4 kağıdına yazı ile yazdırdım şu tarihte ödeyeceğini beyan etti ve altına imzasını attı hanımı da ona kefil olarak imzasını attı ve bir tane de şahit imza attı Ben bunu mahkemeye verirsem hanımından hak talep edebilir miyim yani bunu hanımından alabilir miyim kefil o çünkü hanımı emekli kendisi emekli değil şahsın Üzerine de hiçbir mal varlığı yok hanımının emekli maaşı var bildiğim kadarıyla da annesinin babasının evi var orada hissesi var mı onu bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim

  • Güler Duman
    1:03 PM, 9 Şubat 2023

    Evlenmeden önce eşimin borçları beni ilgilendirir mi benim evlilik öncesi aldığım mallara haciz gelir mi.Evime icra gelirmi bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın