ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYET ALANLARIMIZ ÖRNEK VEKALETNAME İLETİŞİM BAĞLANTILAR
AVUKATLIK ASG. ÜCRET TAR.

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

AVR.İNS.HAKLARI MAHKEMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

MERSİN BAROSU

ADANA BAROSU

İSTANBUL BAROSU

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

HUKUKİ YARDIM

CEZA HUKUKUNDA TUTUKLAMA

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
Sayın Ziyaretçimiz,
CEZA HUKUKUNDA TUTUKLAMA TEDBİRİNİN UYGULANMASI

Av.Çiğdem Altuntaş

Türkiye’de yargının geç işlemesi, yapısal bir sorundur. Bu nedenle bir koruma tedbiri olarak tutuklama, uygulamada kamuoyunun, adaletin bir an önce gerçekleşmesi yönündeki beklentisini karşılamanın bir aracı haline dönüşmüştür. 5271 Sayılı CMK’nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1412 sayılı CMUK yürürlükten kalkmıştır. Yeni kanun kişi özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin kişi özgürlüğünü teminat altına alan ve tutuklamaya alternatif olarak başvurulabilen adli kontrol tedbirleri kabul edilmiştir. .......devamı


İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

Av.Çiğdem Altuntaş

Son çeyrek yüzyıldır devletlerin ekonomik etkinliklere doğrudan girişimci olarak katılmak yerine gereksinim duyduğu malları ve hizmeti özel sektörden tedarik etmesi hemen hemen tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan bir olgu haline gelmiştir. Bir yanda kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi, diğer yanda da gelişen teknolojinin kullanılmasının kaçınılmaz olması uzmanlık gerektiren birçok alanda devletin klasik tek taraflı işlemlerinin yanı sıra karşılıklı iradelerin uyuşmasını ifade eden sözleşme yönteminin kullanılmasını da gündeme getirmiştir. Bu sözleşmelerin usul ve esasları idare hukuku alanında düzenlenebileceği gibi özel hukuk alanında da düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda hangi hukuk alanında düzenlenirse düzenlensin rekabet sayesinde en optimum fiyatlandırma mekanizmasından faydalanılabilmesi için kamu ihaleleri en sık rastlanan bir yöntem olma niteliğini kazanmıştır. .......devamıCopyright 2012
Erhan KAYIŞLI
ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYET ALANLARIMIZ ÖRNEK VEKALETNAME İLETİŞİM BAĞLANTILAR
Mersin avukatları miras vasiyet tazminat davası adliye hukuki danışmanlık tanıma tenfiz boşanma Mersin avukat uzlaştırıcı sözleşme Çiğdem Altuntaş tanıma tenfiz trafik kazası hukuku iş davaları davaları istanbulda avukat uyuşmazlık arabuluculuk ceza iş hukuku tazminat dava mahkeme mersinin avukatları sözleşmeli avukat hukuku sigorta dava adliye mahkeme Mersinde avukatlar silifke anamur icra boşanma işe iade davaları avukat reyhan kayışlı Mersinde avukat tanıma sigorta hukuku borçlar tenfiz Mersn'de avukat Mersin mut yönetmelik içel istanbul'da avukatlar kanun yasa ticaret şirketleri avukat Mersin temyiz yargıtay hukuk avukat Mersin' de ticaret hukuku avukat Mersin barosu boşanma davaları